Nominale rente

Vul de ontbrekende woorden in.

Tweet

nominale rente economie oefenen percentage inflatie sparen spaargeld

Nominale rente

De nominale rente is de rente die de bank geeft en dit is gewoon het percentage dat de bank aangeeft in folders, advertenties en op de afschriften van je rekening. Dit is ook altijd een percentage.

1. De nominale rente die een bank in dit voorbeeld geeft is %.

We gaan een voorbeeld bekijken met iemand die € 10.000,- gaat sparen.

2. De persoon heeft na een jaar sparen een rentebedrag van 2,25% van € 10.000,- = € ,- bij elkaar gespaard.

Het percentage bij een dergelijke berekening kun je het beste omzetten naar een normaal rekengetal. Omdat een rente een percentage is, kun je er het beste een rekengetal van maken. Dit doe je door het percentage te delen door 100.

2,25 ÷ 100 = 0,0225 dit getal moet je niet afronden!

3. De € 225,- die we bij vraag 2 hebben gevonden kun je dus ook snel berekenen door € 10.000,- x = € 225,- te doen.

De persoon laat zijn € 10.000,- 5 jaar op de rekening staan.

4. Na een jaar heeft deze persoon dus € 10.000,- + € 225,- = € ,-

Omdat er rente-op-rente geldt is het lastig om steeds opnieuw te berekening hoeveel er ieder jaar bijkomt. Daarom is het erg handig een indexcijfer te maken.
De hoeveelheid geld neemt jaarlijks met 2,25% toe en dit was als rekencijfer . Het oorspronkelijke bedrag is natuurlijk 100% of als rekengetal 100 ÷ 100 = 1.
Na een jaar heeft deze persoon dus 100% + 2,25% = % of als rekengetal 102,25% ÷ 100 = 1,0225 dit getal heet de groeifactor en moet je nooit afronden.

5. Om snel te berekenen wat deze persoon na een jaar heeft kunnen we dus berekenen € 10.000,- x 1,0225 = € ,-

Om meerdere jaren te doen kun je het oorspronkelijke bedrag steeds maal de groeifactor doen of je gaat machtsverheffen met de groeifactor.

6. Na twee jaar heeft deze persoon € 10.000,- x 1,0225 x 1,0225 = € op zijn rekening staan. Dit getal mag je wel afronden op twee decimalen.
7. Je kun dit antwoord ook berekenen door € ,- x 1,02252 te doen. Ook dit levert € 10.455,06 als antwoord.

Als je steeds het originele bedrag x de groeifactor doet, dan mag je tussendoor absoluut niet afronden! Anders ontstaan er erg grote verschillen en dat kan om veel geld gaan!

8. Na vijf jaar staat er € 10.000,- x 1,0225 x 1,0225 x 1,0225 x 1,0225 x 1,0225 = € op de rekening van deze persoon. Ook hier wel afronden op twee decimalen.

Om snel het antwoord na vijf jaar te vinden kun je het beste het machtsverheffen gebruiken. Dit is helemaal handig als je veel jaren moet doen.

9. Na vijf jaar staat er dus € 10.000,- x 5 = € 11.176,78 op de rekening van deze persoon. Ook hier wel afronden op twee decimalen.

Stel dat deze persoon na 32 jaar ontdekt dat hij lang geleden € 10.000,- had gestort.

10. Na 32 jaar staat er € 10.000,- x 1,022532 = € op zijn rekening. Ook hier weer afronden op twee decimalen!