Balans of resultatenrekening?

Kies of de linksgenoemde post op de balans of op de resultatenrekening komt.

Tweet

Kasgeld
Loonkosten
Pacht
Omzet
Eigen vermogen
Voorraad
Transportkosten
Inkoop
Winst
Vaste activa
Rente
Crediteuren